Scurt istoric al clinicii: marirea portofoliului de clienti medicina muncii, o gama mai larga de specializari acoperite de contractul CAS Neamt

-> Centrul medical Med class a reuşit dezvoltarea unei investiţii pe termen lung, care să devină un concurent real al sistemului medical de stat,  o alternativă de acordare a unor servicii medicale optime, într-un mediu civilizat, de o înaltă valoare calitativă şi la un preţ accesibil tuturor (asiguraţi şi neasiguraţi)
-> August 2008- deschiderea oficială a centrului medical, având în componenţa personalului 2 asistente medicale – full time, 2 asistente medicale part-time, 4 medici în contract cu plata procentuală, punct de recoltare analize medicale de laborator ( Prolife Diagnostics –Iaşi); achiziţii minime de funcţionare : o maşină de transport analize, o maşină recoltare, un echograf, spirometru, audiometru, electrocardiograf
-> Ianuarie 2009- înfiinţarea departamentului de sănătate şi securitate la locul de muncă (medicina muncii, protecţia muncii, situaţii de urgenţă, PSI), 2 medici specialişti de medicina muncii, si un medic cu competenţă medicină de întreprindere
-> Aprilie 2009- înfiinţarea laboratorului de analize medicale de sine stătător, şi intrarea acestuia în contract cu CAS Neamţ
-> Reorientarea politicii centrului medical Med class pentru a fi accesibil tuturor categoriilor sociale, a dus în august 2009 la semnarea unui contract cu CAS Neamţ prin care 4 cabinete medicale îşi desfăşurau activitatea în cadrul asigurărilor de stat (medicină de familie, ORL, dermatologie , psihiatrie)  , în care pacienţii beneficiază de consultaţii gratuite pe baza biletului de trimitere de la medical de familie .
-> Se înfiinţează 2 echipe medicale mobile ( medic şi asistent) , cu dotarea necesară pentru efectuarea examenelor medicale pe teren (la sediul angajatorului), pentru a veni în întâmpinarea acestora de a nu scoate oamenii de la locul de muncă.
-> Personalul se compune din din 2 medici angajaţi full-time  ( medicină de familie, ORL), la 7 medici part-time,  şi la 2 medici colaboratori în contract cu plată directă.
-> O economie în derivă, sistemul asigurărilor medicale de stat confruntându-se cu mari probleme financiare, lipsa de cash-flow resimţită la nivelul IMM-urilor, au fost argumente de a stopa  investiţiile masive în aparatură medicală, stare ce s-a menţinut în trimestrele doi şi trei ale anului 2009.
-> Contraargumentele care au dus la o redirecţionare a politicii firmei (aceea de a merge mai departe) au fost îngheţarea posturilor în unităţile de stat pentru medicii tineri, inexistenţa unui sistem medical privat solid, care să poată contrabalansa sistemul de stat, au dus la asumarea unor riscuri investiţionale în trimestrul IV, cu o deschidere reală spre absolvenţii facultăţilor de medicină.
-> Sfârşitul anului ne prinde cu pretenţii reale de a avansa, recompartimentarea unor spaţii, şi colaborarea cu noi colegi pentru a acoperi o paletă largă de servicii medicale de diferite specialităţi.
-> Achiziţii de noi aparate (electrocauter), deschiderea unor noi cabinete de stomatologie şi ginecologie, dotarea cabinetului de pneumologie, a cabinetului de oftalmologie ( cu refractometru, biomicroscop), achiziţionarea a două autoturisme noi, au făcut să privim viitorul cu optimism , dar şi să devenim mult mai prevăzători