Descriere

Centrul Medical “MEDCLASS” – situat in zona Roman, Str. C.A. Rosetti, nr.11, jud.Neamt este specializat in domeniul serviciilor de

Medicina Muncii

, cu o echipa medicala cu inalt grad de calificare in medicina de intreprindere, specializat in probleme profesionale si de evaluare a posturilor si conditiilor de munca, precum si in prevenirea bolilor profesionale si recuperarea accidentelor de munca. Centrul Medical “MEDCLASS” asigura servicii eficiente de Medicina Muncii pentru toate persoanele fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege, atat in calitate de angajator cat si in calitate de angajat. Datorita legislatiei in vigoare se impune obligativitatea de a asigura servicii de Medicina Muncii precum si de a evalua gradul de risc al unitatilor, fie ele de stat sau din sistemul privat. Investigatiile medicale pentru aceste unitati nu sunt decontate de CNAS, plata lor revenind integral angajatorului. Centrul Medical “MEDCLASS” garanteaza: flexibilitate privind oferta financiara a serviciilor medicale, cu posibilitati de negociere in functie de numarul de angajati ai unitatii, de disponibilitatea de deplasare a echipelor medicale si de fidelitatea clientului. Principiile dupa care ne ghidam in munca noastra sunt: Profesionalism; Promptitudine; Eficienta; Calitate; Confort

Principii

Centrul Medical “MEDCLASS” Roman isi propune prin activitatea sa specifica de Medicina Muncii, evaluarea starii de sanatate a angajatilor prin: - examenul medical la angajare, examenul medical periodic, examenul clinic la reluarea activitatii, examenul clinic de bilant la incetarea activitatii; - efectuarea examenelor medicale complementare analizelor de laborator si a explorarilor paraclinice necesare, in functie de tipul de expunere si de solicitarile postului de munca; - inregistrarea bolilor legate de profesie conform metodologiei aprobate de M.S.F; - semnalarea cazurilor de boala profesionala conform metodologiei aprobate de M.S.F; - asigurarea confidentialitatii privind secretul profesional medical si secretul industrial al dispozitivelor si tehnologiilor de fabricatie; - in cadrul activitatii de informare asupra riscurilor, Centrul Medical “MEDCLASS” doreste sa sprijine Departamentele de Sanatate si Securitate in Munca atat prin informari anuale asupra problemelor de sanatate din societati – clienti (insistand asupra celor cu caracter profesional sau care pot avea un impact asupra activitatii profesionale ) precum si prin informari in grupuri tinta de expusi la risc asupra unor masuri de prevenire a suprasolicitarilor legate de activitatea pe care o desfasoara; - modalitatea de colaborare intre Centrul Medical “MEDCLASS” si clientii sai este flexibila, adaptata cerintelor si necisitatilor fiecarei societati. Astfel, se pot organiza cabinete medicale la sediul societatilor- clienti unde se desfasoara atat examenele clinice cat si cele paraclinice necesare. Centrul Medical “MEDCLASS” dispune de intreg suportul tehnic si logistic, incluzand echipe medicale proprii, ce permit o evaluare completa si specializata a fiecarui angajat in parte.

Legislatie

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca
Cap II Domeniu de aplicare
Art.5 In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
n) securitate si sanatate in munca- ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca;
Cap.III Obligatiile angajatilor
ART.6(1) Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca.
ART.12(1)a) Angajatorul are urmatoare obligatii: sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusive pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;
ART.13 In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au urmatoarele obligatii:
j) sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii psihologige a aptitudinilor, corespund sarcinii da munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si, dupa caz, controlul psiholog periodic, ulterior angajarii;
ART.16(2) Angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare astfel incat angajatorii lucratorilor din orice intreprindere si/sau unitate exterioara, care desfasoara activitati in intreprinderea si/sau unitatea sa, sa primeasca informatii adecvate privind aspectele la care s-a facut referire la alin.(1), care privesc acesti lucratori.
CAP VIII Infractiuni
ART 37(1) Neluarea vreuneia dintre masurile legale de securitate si sanatate in munca de catre persoana care avea indatorirea de a lua aceste masuri, daca se creeaza un pericol grav si iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, constituie infractiuni si se pedepseste cu inchisoarea de la un an la 2 ani sau cu amenda.
(2) Daca fapta prevazuta la alin(1) a produs consecinte deosebite, pedeapsa este inchisoarea de la un an la 3 ani sau amenda.
(3) Fapta prevazuta la alin (1) savarsita din culpa se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la un an sau cu amenda, iar fapta prevazuta la alin (2)  savarsita din culpa se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la un an sau cu amenda.
CAP IX Contraventii
ART.39(1) Constituie contraventii faptele savarsite de angajatorii aflati in una din situatiile prevauzte de prezenta lege.
(2) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei incalcarea dispozitiilor art.13 lit b), c), p) si r).
(3) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei incalcarea dispozitiilor art.13 lit n).
(4) Constituie contraventii  si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei incalcarea dispozitiilor art.12 alin.(1) lit a) si b), art.13 lit a), d)–f), h),-m) si o), art.20, art.29 alin. (1) lit a) si ale art.32 alin. (2).